Kontakt

IČO 52 057 682
IBAN SK60 7500 0000 004026766950

zapísaný v registri: Obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, Vložka číslo: 37427 / R

Vrátenie tovaru

Sidlo firmy

Alpha shop sro
Pribinove sady 30/9
Nová Dubnica 018 51

Orgán dozoru

Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj
Hurbanova 59
Trenčín 911 01

Kontaktujte nás

[contact-form-7 id=“43″ title=“Kontaktný formulár 1″]