Montáž klimatizácie

Realizáciu klimatizačných zariadení vykonávajú zaškolený pracovnici s praxou. Ak sa so zákazníkom vopred telefonicky dohodneme a ujasnime si že montáž nie je zložitá, obhliadka je nepotrebná. V prípade ak by si zákazník nebol istý, alebo by bola montáž zložitejšia, vysielame ku Vám nášho obhliadajúceho pracovníka, tento výjazd je bezplatný.

V cene 350,-€ s DPH  bežnej montáže zariadenia je zahrnuté:

 • 1x prieraz steny
 • vonkajšia konzola
 • prepojovacie Cu potrubie do dĺžky 3,5 m
 • odvod kondenzátu kondenzačnou hadicou samospádom z vnútornej jednotky do 5 metrov
 • zapojenie jednotky do zdroja prúdu
 • spustenie klimatizácie
 • zaškolenie podľa návodu na obsluhu

V bežnej montáži zariadenia zahrnuté nie je:

 • stavebné úpravy, murárske ani maliarske práce
 • zapožičanie vysokozdvižnej plošiny
 • montáž prídavného čerpadla kondenzátu
 • demontáž starej klimatizácie

Cena realizácie sa môže meniť, vzhľadom na použitý materiál poprípade práce nad rámec.
Navyše použite Cu vedenie a k tomu prislúchajúci materiál, je spoplatnený sumou 19,-€ s DPH za 1 bm.

Doprava pre Trenčiansky kraj v cene. Ostatné kraje po dohode.