Servis klimatizácií

Pravidelnou údržbou klimatizácie predchádzame poruchám, preto je dôležitá každoročná revízia vnútornej aj vonkajšej jednotky. Záruka 3 roky, ktorá je daná na zariadenie, je platná iba v prípade ak je vykonávaný pravidelný servis.

Servis klimatizačného zariadenia zahŕňa:

  • dôkladné umytie filtrov
  • dôkladné vyčistenie chladičov oboch jednotiek
  • kontrola tlaku a chladiva
  • kontrola elektrickej časti zariadenia
1 servis60,- €
3 servis165,- €
5 servis250,- €

Doprava pre Trenčiansky kraj v cene. Ostatné kraje po dohode.